Tag Archives: Bơm công nghiệp

Các thông số kỹ thuật cần thiết khi lựa chọn Bơm Công Nghiệp

Các thông số kỹ thuật cần thiết khi lựa chọn Bơm Công Nghiệp   1. Lưu lượng (Capacity): Lưu lượng là lượng chất lỏng chảy qua máy thuỷ lực trong một đơn vị thời gian. Lưu lượng có thể được đo theo thể tích, trọng lượng hoặc khối lượng. Ký hiệu tương ứng là Q.