Tiêu chuẩn mặt bích DIN

Tiêu chuẩn mặt bích DIN

Tiêu chuẩn DIN được viết tắt tiếng Đức: Deutsches Institut für Normung, thông dụng ở Đức, các nước Châu Âu.

Tiêu chuẩn DIN PN6 đáp ứng áp suất làm việc 6bar

 DIN PN6 đáp ứng áp suất làm việc 6bar
Inch DN  ISO  DIN  d5
Đường kính trong 
D
Đường kính ngoài
b
Độ dày
k
Đường kính tâm lỗ
 No. of holes
Số lỗ 
 d2
Đường kính lỗ 
 KG
Trọng lượng 
10 14         14.50 75 12 50 4 11       0.36
17.2         17.70 75 12 50 4 11       0.36
1/2 15 20         21.00 80 14 55 4 11       0.41
21.3         22.00 80 14 55 4 11       0.40
3/4 20 25         26.00 90 14 65 4 11       0.60
26.9         27.60 90 14 65 4 11       0.59
1 25 30         31.00 100 14 75 4 11       0.74
33.7         34.30 100 14 75 4 11       0.72
1.1/4 32 38         39.00 120 14 90 4 14       1.19
42.4         43.10 120 16 90 4 14       1.16
1.1/2 40 44.5         45.50 130 16 100 4 14       1.39
48.3         49.00 130 16 100 4 14       1.35
2 50 57         58.10 140 16 110 4 14       1.52
60.3         61.10 140 16 110 4 14       1.49
2.1/2 65 76.1         77.10 160 16 130 4 14       1.86
3 80 88.9         90.30 190 18 150 4 14       2.96
4 100 108       109.60 210 18 170 8 18       3.42
114.3       115.90 210 18 170 8 18       3.26
5 125 133       134.80 240 20 200 8 18       4.54
139.7       141.60 240 20 200 8 18       4.31
6 150 159       161.10 265 20 225 8 18       5.34
168.2       170.50 265 20 225 8 18       4.76
8 200 219.1       221.80 320 22 280 8 18       6.87
10 250 267       270.20 325 24 335 12 18       9.42
273       276.20 325 24 335 12 18       8.94
12 300 323.9       327.60 440 24 395 12 22     11.91
14 350 355.6       359.70 480 26 445 12 22     16.52
368       372.20 490 26 445 12 22     15.35
16 400 406.4       411.00 540 28 495 16 22     18.84
419       423.70 540 28 495 16 22     18.01
450 457       462.30 595 30 550 16 22     24.52
20 500 508       513.60 645 30 600 20 22     26.37

Tiêu chuẩn DIN PN10 đáp ứng áp suất làm việc 10bar

 

 DIN PN10 đáp ứng áp suất làm việc 10bar
Inch DN  ISO  DIN  d5
Đường kính trong 
D
Đường kính ngoài
b
Độ dày
k
Đường kính tâm lỗ
 No. of holes
Số lỗ 
 d2
Đường kính lỗ 
 KG
Trọng lượng 
10 14         14.50 90 14 60 4 14       0.61
17.2         17.70 90 14 60 4 14       0.60
1/2 15 20         21.00 95 14 65 4 14       0.67
21.3         22.00 95 14 65 4 14       0.67
3/4 20 25         26.00 105 16 75 4 14       0.94
26.9         27.60 105 16 75 4 14       0.94
1 25 30         31.00 115 16 85 4 14       1.13
33.7         34.30 115 16 85 4 14       1.11
1.1/4 32 38         39.00 140 16 100 4 18       1.66
42.4         43.10 140 16 100 4 18       1.62
1.1/2 40 44.5         45.50 150 16 110 4 18       1.89
48.3         49.00 150 16 110 4 18       1.85
2 50 57         58.10 165 18 125 4 18       2.50
60.3         61.10 165 18 125 4 18       2.46
2.1/2 65 76.1         77.10 185 18 145 4 18  2,99
3 80 88.9         90.30 200 20 160 8 18       3.61
4 100 108       109.60 220 20 180 8 18       4.17
114.3       115.90 220 20 180 8 18       3.99
5 125 133       134.80 250 22 210 8 18       5.66
139.7       141.60 250 22 210 8 18       5.41
6 150 159       161.10 285 22 240 8 22       6.97
168.3       170.50 285 22 240 8 22       6.55
175 193.7       196.10 315 24 270 8 22       8.42
8 200 219.1       221.80 340 24 295 8 22       9.28
10 250 267       270.20 395 26 350 12 22     12.36
273       276.20 395 26 350 12 22     11.85
12 300 323.9       327.60 445 26 400 12 22     13.61
14 350 355.6       359.70 505 28 460 16 22     20.35
368       372.20 505 28 460 16 22     18.77
16 400 406.4       411.00 565 32 515 18 26     27.52
419       423.70 565 32 515 18 26     35.43
450 457       462.30 615 38 565 20 26     35.11
20 500 508       613.30 670 38 620 20 26     40.20
24 600 610       615.50 780 40 725 20 26     51.87

 

Tiêu chuẩn DIN PN16 đáp ứng áp suất làm việc 16bar

 DIN PN16 đáp ứng áp suất làm việc tới 16bar
Inch DN  ISO  DIN  d4
Đường kính tới mặt lắp ron 
D
Đường kính ngoài
t
Độ dày mặt bích
f
Đo dày phần gờ

Đường kính tâm lỗ
 No. of holes
Số lỗ 
 d2
Đường kính lỗ 
 KG
Trọng lượng 
10 17.2 14              40 90 2 60 4          14 0.63
1/2 15 21.3 20              45 95 14 2 65 4          14 0.72
3/8 20 26.9 25              58 105 16 2 75 4          14 1.01
1 25 33.7 30              68 115 16 2 85 4          14 1.23
1.1/4 32 43.4 38              78 140 16 2 100 4          18 1.8
1.1/2 40 48.3 44.5              88 150 16 3 110 4          18 2.09
2 50 60.3 557            102 165 18 3 125 4          18 2.88
2.1/2 65 76.1            122 185 18 3 145 4          18 3.66
3 80 88.9            138 200 20 3 160 8          18 4.77
4 100 114.3 108            158 220 20 3 180 8          18 5.65
5 125 139.7 133            188 250 22 3 210 8          18 8.42
6 150 168.3 159            212 285 22 3 240 8          23 10.4
8 200 219.1 216            268 340 24 3 295 12          23 16.1
10 250 273 267            320 405 26 3 355 12          27 24.9
12 300 323.9 318            378 460 28 4 410 12          27 35.1
14 350 355.6 368            438 520 30 4 470 16          27 47.8
16 400 406.4 419            490 580 32 4 525 16          30 63.5
20 500 508 521            610 715 36 4 650 20          33 102
24 600 609.6 622            725 840 40 5 770 20          36
700 711.2 720            795 910 5 840 24          36
800 812.8 820            900 1025 5 950 24          39
900 914.4 920         1,000 1125 5 1050 28          39
1000 1016 1020         1,115 1225 5 1170 28          42

 

Tiêu chuẩn DIN PN25 đáp ứng áp suất làm việc 25bar

 DIN PN25 đáp ứng áp suất làm việc tới 25bar
Inch DN  ISO  DIN  d4
Đường kính tới mặt lắp ron 
D
Đường kính ngoài
t
Độ dày mặt bích
f
Đo dày phần gờ

Đường kính tâm lỗ
 No. of holes
Số lỗ 
 d2
Đường kính lỗ 
 KG
Trọng lượng 
10 17.2 14              40 90 2 60 4          14 0.72
1/2 15 21.3 20              45 95 16 2 65 4          14 0.81
3/8 20 26.9 25              58 105 18 2 75 4          14 1.24
1 25 33.7 30              68 115 18 2 85 4          14 1.38
1.1/4 32 43.4 38              78 140 18 2 100 4          18 2.03
1.1/2 40 48.3 44.5              88 150 18 3 110 4          18 2.35
2 50 60.3 557            102 165 20 3 125 4          18 3.20
2.1/2 65 76.1            122 185 22 3 145 4          18 4.29
3 80 88.9            138 200 24 3 160 8          18 5.88
4 100 114.3 108            162 235 24 3 190 8          23 7.54
5 125 139.7 133            188 270 26 3 220 8          27 10.80
6 150 168.3 159            218 300 28 3 250 8          27 14.50
8 200 219.1 216            278 360 30 3 310 12          27 22.30
10 250 273 267            335 425 32 3 370 12          30 33.50
12 300 323.9 318            395 485 34 4 430 16          30 46.30
14 350 355.6 368            450 555 38 4 490 16          33 68.00
16 400 406.4 419            505 620 40 4 550 16          36 89.70
20 500 508 521            615 730 44 4 660 20          36 138.00
24 600 609.6 622            720 845 5 770 20          39
700 711.2 720            820 960 5 870 24          42
800 812.8 820            930 1085 5 990 24          48
900 914.4 920         1,030 1185 5 1090 28          48
1000 1016 1020         1,140 1225 5 1210 28          56

 

Tiêu chuẩn DIN PN40 đáp ứng áp suất làm việc 40bar

 DIN PN40 đáp ứng áp suất làm việc tới 40 bar
Inch DN  ISO  DIN  d4
Đường kính tới mặt lắp ron 
D
Đường kính ngoài
t
Độ dày mặt bích
f
Đo dày phần gờ

Đường kính tâm lỗ
 No. of holes
Số lỗ 
 d2
Đường kính lỗ 
 KG
Trọng lượng 
10 17.2 14              40 90 2 60 4          14 0.72
1/2 15 21.3 20              45 95 16 2 65 4          14 0.81
3/8 20 26.9 25              58 105 18 2 75 4          14 1.24
1 25 33.7 30              68 115 18 2 85 4          14 1.38
1.1/4 32 43.4 38              78 140 18 2 100 4          18 2.03
1.1/2 40 48.3 44.5              88 150 18 3 110 4          18 2.35
2 50 60.3 557            102 165 20 3 125 4          18 3.20
2.1/2 65 76.1            122 185 22 3 145 4          18 4.29
3 80 88.9            138 200 24 3 160 8          18 5.88
4 100 114.3 108            162 235 24 3 190 8          23 7.54
5 125 139.7 133            188 270 26 3 220 8          27 10.80
6 150 168.3 159            218 300 28 3 250 8          27 14.50
175 193.7 191            260 350 32 3 295 12          30 22.10
8 200 219.1 216            285 375 34 3 320 12          30 27.20
10 250 273 267            345 450 38 3 385 12          33 43.80
12 300 323.9 318            410 515 42 4 450 16          33 63.30
14 350 355.6 368            465 580 46 4 510 16          36 89.50
16 400 406.4 419            535 660 50 4 585 16          39 127.00
20 500 508 521            615 755 52 4 670 20          42 172.00

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *