Địa chỉ Công ty Cửu Long

Văn phòng Công ty Cửu Long

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Cửu Long

Địa chỉ: 31/35/21 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: (84) 2866 834762

Web: cuulongtech.com

Email: cuulong@culongtech.com

Hotline: 0977075758

Đăng kí liên hệ