DSG là nhà sản xuất phụ tùng thay thế cho nhiều hãng động cơ Diesel như: Caterpillar, Cummins, Detroit.....

Cung cấp phụ tùng diesel

Phụ tùng Diesel

Bộ hơi CAT 3406

Phụ tùng Diesel

Lọc gió CAT

Phụ tùng Diesel

Lọc nhớt 1R-0749

Phụ tùng Diesel

Lọc Nhớt 1R-1808

Phụ tùng Diesel

Phụ tùng 3406 CAT

Phụ tùng Diesel

Piston 3406 CAT

Phụ tùng Diesel

Piston Cummins


DSG là nhà sản xuất phụ tùng thay thế cho nhiều hãng động cơ Diesel như: Caterpillar, Cummins, Detroit.....